Vilkår for anvendelse

Servicevilkår Brug aftalen

 

LÆS VENLIGST DENNE HJEMMESIDE KRÆVER OVERVEJELSE FOR OG SOM ENBETINGELSE FOR AT LADE DIG FÅ ADGANG TIL.

 

LÆSE OG ACCEPTERE BETINGELSERNE FOR BRUG AFTALEN OG LÆSE OG ACCEPTEREBESTEMMELSERNE I FORTROLIGHEDSPOLITIK AF DENNE HJEMMESIDE ERNØDVENDIGE OVERVEJELSER TIL HJEMMESIDEN GIVER DIG RET TIL BESØG, LÆSE,VIDERESÆLGE, TRANSACT, BEHANDLE BETALINGER FOR ELLER INTERAGERE MED DET NOGEN MÅDE. VED AT BESØGE DENNE HJEMMESIDE ANERKENDER DU, AT ALLEBETINGELSER FOR BRUG ER BLEVET SENDT TIL DIG. ENHVER OG ALLE AFTALER,REPRÆSENTATIONER, LØFTER, GARANTIER, HANDLINGER ELLER ERKLÆRINGER FRABESØGENDE, DER AFVIGER NOGEN MÅDE FRA DENNE AFTALE SKAL GIVES INGENKRAFT ELLER VIRKNING.

 

ALLE PERSONER, DER NÆGTES ADGANG TIL ELLER BRUG AF DETTE WEBSTED,MEDMINDRE DE LÆSE OG ACCEPTERE BETINGELSERNE FOR BRUG OG PRIVACYPOLICY.

 

VED VISNING, DU BESØGER, BRUGE, INDGÅ BETALINGER VEGNE AF ELLERINTERAGERE MED DENNE HJEMMESIDE SOM EN FORHANDLER, MELLEMLED,AFFILIATE, KUNDE, KØBMAND TJENESTEUDBYDER, PUBLISHER, ANNONCØR ELLERENHVER INTERAKTION OVERHOVEDET ACCEPTERER DU AT ALLE BESTEMMELSER IDENNE VILKÅR FOR ANVENDELSE POLITIK OG FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN AFDENNE HJEMMESIDE. HERUNDER EVENTUELLE ÆNDRINGER TIL DENNE AFTALEELLER YDERLIGERE POLITIKKER INTEGRERES VED HENVISNING, SOM HJEMMESIDEKAN GØRE EFTER EGET SKØN I FREMTIDEN.

 

ALLE PERSONER UNDER 18 ÅR ER NÆGTET ADGANG TIL DETTE WEBSTED. HVIS DUER UNDER 18 ÅR AF ALDER, DET ER ULOVLIGT FOR DIG AT BESØGE, LÆSE, ELLERINTERAGERE MED DENNE HJEMMESIDE ELLER DETS INDHOLD ENHVER MÅDE.DENNE HJEMMESIDE NÆGTER SPECIFIKT ADGANG FOR ENHVER PERSON, DER EROMFATTET AF CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA) I 1998.

 

DENNE HJEMMESIDE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT NÆGTE ADGANG TIL NOGENPERSON ELLER VIEWER AF ENHVER ÅRSAG. I HENHOLD TIL DENFORTROLIGHEDSPOLITIK, SOM DU ACCEPTERE SOM EN BETINGELSE FOR VISNING,ER HJEMMESIDEN TILLADT AT INDSAMLE OG LAGRE DATA OG OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ UDELUKKELSE OG FOR MANGE ANDRE ANVENDELSER.

 

VILKÅRENE FOR BRUG AFTALEN KAN ÆNDRES FRA TID TIL ANDEN. BESØGENDE HAREN BEKRÆFTENDE PLIGT, SOM EN DEL AF VEDERLAGET FOR TILLADELSE TIL AT SEDENNE HJEMMESIDE, AT HOLDE SIG UNDERRETTET OM ÆNDRINGER.

 

PARTERNE VILKÅRENE I AFTALEN ANVENDELSE

 

Besøgende, seere, brugere, abonnenter, medlemmer, associerede selskaber,forhandlere eller kunder, kollektivt omtalt heri som “Besøgende”, er parter i denneaftale. Hjemmesiden og dens forgænger hjemmesider ejere og/eller operatører erparterne i denne aftale, herefter omtalt som “Hjemmeside.” Besøgende forstår oganerkender, at denne aftale over regler og supersecedes enhver og alle besøgendeaftaler med hjemmeside, herunder men ikke begrænset til besøgende egenelektroniske website vilkår for anvendelse, privacy policy eller anden foreslået bindendeaftaler ligger besøgende hjemmeside.

 

Hjemmeside afviser herved alle besøgende hjemmeside elektroniske aftaler herundermen begrænset ikke til besøgende vilkår og betingelser. Denne aftale skal gælde foralle parter. I tilfælde af en tvist med besøgende styres hjemmesiden af denne aftale ogaf de gældende standard love og regler, som skal afgøres i bindende voldgift eller endomstol hjemmesider valg i Websites valg jurisdiktion. Alle aftaler, repræsentationer,løfter, garantier, handlinger eller erklæringer fra besøgende hjemmeside eller andreforeslåede aftale, der adskiller sig i nogen måde fra vilkårene i denne aftale skal givesingen kraft eller virkning. Alle besøgende herunder forhandlere, intermediarys, datterselskaber, joint venturepartnere, udgivere, annoncører, online marketingfolk, ogalle brugere, der besøger eller få adgang til denne hjemmeside nogen måde skalvære underlagt gensidig frigivelse og alle kontrakter eller aftaler er ikke tilladt at blivestoppet for nogen årsag eller grund uden gensidig skriftlig aftale og samstemmende udtalelse fra hjemmesiden.

 

BRUG AF OPLYSNINGER FRA DETTE WEBSTED

 

Medmindre du har indgået en udtrykkelig skriftlig kontrakt med denne hjemmeside fordet modsatte, har besøgende, seere, abonnenter, medlemmer, associerede selskabereller kunder ingen ret til at bruge disse oplysninger i kommercielle eller offentligeomgivelser; de har ingen ret til at sende det, kopiere det, gemme det, udskrive det,sælge det eller offentliggøre eventuelle dele af indholdet denne hjemmeside. Ved atfå vist indholdet af denne hjemmeside accepterer du denne betingelse af visning og duanerkender, at uautoriseret brug er ulovlig og kan gøre dig til genstand civilellerstrafferetlige sanktioner. Igen, besøgende har ingen som helst rettigheder til at brugeindholdet af, eller dele heraf, herunder dets databaser, usynlige sider, forbundet sider,underliggende kode, eller anden intellektuel ejendom hjemmesiden kan indeholde,uanset årsag til enhver brug overhovedet. Intet. Besøgende indvilliger i at likvideredeskader i mængden af U.S.$100,000 ud over omkostninger og faktiske erstatning fortilsidesættelse af denne bestemmelse. Visitor garanterer, at han eller hun forstår, atacceptere denne bestemmelse er en betingelse for visning og at visning udgør accept.

 

EJERSKAB AF HJEMMESIDE ELLER HØJRE FOR AT BRUGE, SÆLGE, OFFENTLIGGØREINDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE

 

Hjemmesiden og